Podrška korisnicima

Registrirani korisnici

Preko formulara ispod registrirani korisnici mogu pristupiti sadržaju tehničke podrške za Mitsubishi Electric, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrirani korisnici

Ako još niste registrirani, svoj korisnički profil možete kreirati za pristup sadržaju tehničke podrške unosom podataka u obrazac ispod.

Pri registraciji se slažete sa Politikom privatnosti.


Jedinica za učenje R86TB

Karakteristike:

  • 10,1 inčni visoko rezolucijski ekran sa intuitivnim dizajnom nudi jednostavan inženjirski rad;
  • Ekran uvijek prikazuje 1. HOME dugme, 2. najčešće korištene funkcije (program i razne parametre), 3. prečice te 4. ugrađenu 3D vizualizaciju robota s parametrima i radnim okruženjem.

Ugrađene funkcije RT ToolBox3:

  • Funkcije RT ToolBox3 programskog alata omogućuju stalni monitoring programa, signala i parametra, kraće vreme otklanjanja grešaka, direktno uređivanje programa robota, pregled parametra sigurnosne logike te ostale funkcije.

Analiza podataka za otklanjanje grešaka:

  • Ugrađene funkcije (oscilograf i monitoring) te analitični ekrani omogučuju otklanjanje grešaka bez upotrebe kompjutera;
  • Ako upotreba kompjutera pri samom robotu nije moguća, jedinica R86TB još uvijek omogućuje puštanje u pogon i održavanje robota, što omogućuje finansijske i vremenske uštede.

Razmjena podataka pomoću funkcija alata RT ToolBox3:

  • Radno okruženje i sigurnosne kopije podataka moguće je koristiti zajedno s funkcijama RT ToolBox3 preko USB ključa.

Poštovani! Dana 7.3.2024 naša tvrtka promijenila je ime u RBT Technologies d.o.o. (prethodno INEA CR).