Podrška korisnicima

Registrirani korisnici

Preko formulara ispod registrirani korisnici mogu pristupiti sadržaju tehničke podrške za Mitsubishi Electric, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrirani korisnici

Ako još niste registrirani, svoj korisnički profil možete kreirati za pristup sadržaju tehničke podrške unosom podataka u obrazac ispod.

Pri registraciji se slažete sa Politikom privatnosti.


Industrijski roboti (MELFA Family)

Industrijski roboti MELFA nude brzinu, točnost i kompaktni dizajn pored dugog vijeka trajanja. Roboti su namijenjeni aplikacijama »Pick-and-Place« (4- i 6- osni roboti nosivosti do 20 kilograma), praćenja transportne trake, aplikacijama paletizacije (roboti nosivosti od 35, 50 i 70 kilograma) i mikro aplikacijama (roboti sa paralelnom strukturom ruke i nosivosti od 1 do 5 kilograma).

Roboti MELFA svojim funkcijama omogućuju inteligentne funkcije i istovremeni kolaborativan rad sa čovjekom. Roboti povećavaju brzinu i performanse proizvodnih procesa i operacija. Visoka preciznost i visoka brzina robota omogućuje korištenje u najzahtjevnijim industrijama.


Portfolio industrijskih robota (Melfa Family)

6-osni roboti serije RV-FR

6-osni roboti serije RV-FR Mitsubishi Electric

Glavne karakteristike:

 • Pogodni za aplikacije koje zahtjevaju izuzetno preciznost kod visokih brzina
 • Korisnost robota moguće je dodatno proširiti sa jednostavnim povezivanjem sa Mitsubishi PLC kontrolerima i servomotorima
 • Serija RV-FR obuhvaća robote nosivosti od 2 do 20 kilograma
 • Moguća je podna, zidna ili stropna montaža robota
 • Moguće vrijeme ciklusa 0,32 sekundi
 • Dohvat robotskih ruka od 504 do 1094 milimetra
 • Sustavi su tvornički opremljeni sa konektorima za Ethernet, USB, praćenje, kameru, dodatne osi i I/O za hvataljku

4-osni roboti serije RH-FR

4-osni roboti serije RH-FR Mitsubishi Electric

Glavne karakteristike:

 • Pogodni za široki raspon aplikacija - od manipulacije malih sastavnih dijelova do manipulacije velikih tereta i aplikacija pakiranja
 • SCARA roboti omogućuju izuzetnu preciznost kod velikih brzina
 • Upotrebljivost robota moguće je dodatno proširiti pomoću jednostavnog povezivanja sa Mitsubishi PLC kontrolerom i servomotorima
 • Serija RH-FR obuhvaća robote nosivosti od 3 do 20 kilograma
 • Vrijeme ciklusa 0,29 sekundi s preciznošću ponavljanja do +/- 0,01 mm
 • Dohvat robotske ruke od 350 do 1000 milimetra
 • IP54 zaštita (standard), po želji IP65
 • Sustavi su tvornički opremljeni sa konektorima za Ethernet, USB, praćenje, kameru, dodatne osi i I/O za hvataljku

4-osni roboti serije RH-FRHR

4-osni roboti serije RH-FRHR Mitsubishi Electric

Glavne karakteristike:

 • SCARA roboti s horizontalnom rukom namijenjeni stropnoj instalaciji
 • Izuzetno pogodni za visokobrzinsku manipulaciju i montažu elektronskih komponenti, preciznu montažu i provjeravanje komponenti i visokobrzinsko repozicioniranje i pakiranje
 • Omogućuju uštedu prostora
 • Do 150 prijema u minuti s praćenjem transportne trake, uključujući s otvaranjem/zatvaranjem ruke
 • Radni prostor ima oblik kružnog cilindra visine 150 mm i promjera 700 mm
 • Nosivost 1 i 3 kilograma
 • Vrijeme ciklusa 0,32 sekunde sa preciznošću 0,01 mm
 • Zaštitna klasa IP20 do IP65

4-osni roboti serije RH-CRH

4-osni roboti serije RH-CRH Mitsubishi Electric

Glavne karakteristike:

 • SCARA robot CRH je namijenjen ulaznoj razini robotskih aplikacija
 • Robot s pojednostavljenim dizajnom i standardnim funkcijama za "Pick-and-Place" aplikacije i aplikacije etiketiranja i praćenja transportne trake kamerom
 • Vrijeme ciklusa od 0,41 do 0,44 sekundi (ovisno od modela robota)
 • Nosivosti 3 i 6 kilograma
 • Jednostavno upravljanje i instalacija robota pomoću RTToolbox3 softvera
 • Kompaktna ruka za uštedu prostora

6-osni roboti serije RV-CRL

6-osni roboti serije RV-CRL Mitsubishi Electric

Glavne karakteristike:

 • 6-osni roboti nosivosti 8 i 12 kg namijenjeni su ulaznoj razini robotskih aplikacija
 • Robot sa svim standardnim funkcijama uključuje mogućnosti praćenja trake, izbjegavanje kolizije, detekciju kolizije i kontrolu usklađenosti
 • Moguće je uspostaviti dodatne I/O i mrežne mogućnosti (digitalni I/O, CC-Link, CC-Link IE Field, Profibus, Profinet,...)
 • Rad robota moguće je dopuniti sa do 8 dodatnih servo osi
 • Koristi se kompaktni CR-800 kontroler

Robot RP-ADH za mikro aplikacije

Robot RP-ADH Mitsubishi Electric

Glavne karakteristike:

 • Struktura robotske ruke od 5 članova za brze i precizne operacije u malom prostoru
 • Robot RP-ADH je pogodan za rukovanje sa mikro komponentama - za sastavljanje satova, mobilnih telefona i ostale mikro elektronike
 • Serija RP uključuje tri modele robota za manipulaciju tereta od 1 do 5 kilograma
 • Moguća je podna instalacija
 • Pogon robota temelji se na AC servo motorima, detekcija pozicije izvršava se pomoću apsolutnog enkodera

Jedinice za učenje robota (Teaching Box)

R86TB

4-osni roboti serije RH-CRH Mitsubishi Electric

Najmodernija jedinica za učenje sa brojnim intuitivnim i bogatim funkcijama.

R56TB

4-osni roboti serije RH-CRH Mitsubishi Electric

Starija serija jedinice za učenje sa brojnim funkcijama.

R32TB

4-osni roboti serije RH-CRH Mitsubishi Electric

Jedinica za učenje robota s osnovnim funkcijama.


Inteligentne funkcije MELFA robota

2D Vision & 3D Vision

2D Vision

 • Veza robota i kamere pomoću Etherneta
 • Robot i kameru moguće je kalibrirati pomoću alata za podešavanje Vision senzora
 • Fleksibilne mogućnosti upotrebe Vision senzora (tri robota povezanih na jedan vision senzor ili sedam Vision senzora spojenih na jednog robota)
 • Podrška Vision sistemima Keyence i Cognex
0:00
0:00

3D Vision

 • 3D Vision omogućuje manipuliranje s radnim komadima koji su raspoređeni neredovno (bez dodatnih trakova za raspoređivanje i uređaja za raspoređivanje)
 • Kompaktni senzori mogu biti instalirani na robotsku hvataljku
 • Postoji više metoda prepoznavanja radnih komada
 • Funkcije za podršku podešavanja Vision funkcionalnosti
 • Kratka vremena kretanja omogućuju brzu manipulaciju radnim elementima
0:00
0:00

MELFA SafePlus funkcije za kolaborativnost industrijskih robota i čovjeka

Poboljšana sigurnost u kolaborativnim radnim aplikacijama

 • Kolaborativan rad omogućuje sigurne operacije čovjeka i robota u istom vremenu i prostoru što omogućuje produktivnost i fleksibilnost
 • Operater može pristupati u radni prostor bez zaustavljanja robota
 • Kad je operater u kolaborativnom radnom prostoru, robot radi u tom istom prostoru - robot nastavlja s prilagođenom radnom brzinom kako bi zaštitio operatera
 • Funkcija praćenja pozicije robota - može se specificirati 8 točaka na robotskoj ruci
 • Funkcija praćenja brzine robota - prati se određene točke nadgledanja na robotskoj ruci i hvataljki 
 • Funk. praćenja brzine omogućuje praćenje X-, Y- i Z- pravca svake komponente za svaku točku praćenja
 • Postavljanjem niske brzine praćenja za pravce u kojima se robot ne kreće moguće je povećati kompaktnost robotske ćelije
 • Funkcija detekcije kolizije detektira slučaj kolizije robota sa nekim predmetom u fazi učenja ili rada i smanjuje štetu na robotu/alatu
 • Nivo detekcije kolizije može se mijenjati prema predmetima zaštite
0:00
0:00

Kolaborativni rad više robota

iQ platforma nudi:

1. Funkciju sprječavanja kolizije robota u istom radnom prostoru


 • Funkcija kontrolira koliziju dva ili više robota (i hvataljke)
 • Sprječavanje kolizije u "jog" ili automatskom načinu
 • Broj procesa oporavka koje prate greške kod učenja ili zbog spuštenih sigurnosnih blokada može biti smanjen

2. Kooperativnu kontrolu rada više robotskih ruka sa istim obratkom

 • Kooperativna kontrola između više robota je omogućena pomoću CPU povezivanja svih uključenih robota
 • Prema potrebi aplikacije (transport obratka), umjesto jednog velikog robota može se koristit dva mala robota
 • Dva robota mogu u isto vrijeme kolaborativno obraditi isti radni predmet (uzajamno hvatanje obratka)

3. Visoko brzinsku komunikaciju između:

 • PLC kontrolera i robota
 • Između više robota
0:00
0:00

Senzor sile

Ključne karakteristike:

jgjg

1. Funkcija kontrole sile - koristi se za kontrolu mekoće i pritisne sile robota

 • Funkcija kontrole sile omogućuje pritiskanje robota sa konstantnom silom na predmet obrade 
 • Funkcija kontrole sile automatsko vodi robota u poziciju u kojoj robot dobije automatsku reakciju sile i omogućuje da se robot kreće tokom guranja predmeta sa konstantnom silom i u istom vremenu održava kontakt
 • Kontrola krutosti omogućuje da robot djeluje kao opruga - robot se automatski odmiče od vanjske sile
 • Kontrola krutosti može raditi u sva tri pravca

2. Funkcija detekcije sile

3. Funkcija dnevnika sile

 • Nudi prikupljanje i ispisivanje podataka senzora sile i podataka o pozicijama robota
 • Prikupljene podatke može se nadgledati u obliku grafa 
 • Mogući prijenos podataka preko FTP servera na računalo - za provjeravanje kvalitete rada robota i analizu podataka u slučaju greške u realnom vremenu

Multifunkcionalna električna hvataljka

Ključne karakteristike:

 • Višefunkcijska kontrola hvatanja - sila i brzina hvatanja mogu biti specificirani prema kompleksnosti radnog predmeta (delikatni ili teški predmet)
 • Moguće je i rukovanje sa više radnih komada različitih dimenzija - za optimalno hvatanje konfiguriraju se različite pozicije predmeta obrade
 • Omogućena je inspekcija proizvoda - pomoću povratne informacije o poziciji gripera
 • Jednostavna kontrola - u procesu programiranja robota, udar i sila hvatanja radnog predmeta mogu biti jednostavno konfigurirani prema obliku radnog predmeta
 • Jednostavan rad - griper može biti jednostavno kontroliran sa namjenskog zaslona na jedinici za učenje
0:00
0:00

Dodatne servo osovine

Funkcija dodatne servo osi omogućuje sinkroniziran rad:


1. U slučaju kad je robot instaliran na dodatnoj linearnoj osi

 • Gdje se odredi brzina robota s obzirom na radni element
 • Uz pomoć čega robot može raditi u linearnoj, kružnoj ili "spline" interpolaciji (koja prelazi izvorni radni opseg kretanja robota)

2. U slučaju kad robot prati radni predmet koji se kreće pomoću dodatne linearne osi

 • Omogućena linearna i kružna interpolacija tokom transportiranja radnog predmeta (moguće je precizno brtvljenje i inspekcija površine)
0:00
0:00

MELFA SmartPlus funkcije za prediktivno održavanje robota

Opcijske kartice za proširenje omogućuju inteligentne funkcije, funkcije integriranja različitih senzora i funkcije autonomnog podešavanja pokreta robota.

Funkcije MELFA Smart Plus:

1. Funkcija kompenzacije temperature robotskog mehanizma

 • Poboljšava prezicnost pozicioniranja pomoću kompenziranja termalnog širenja u robotskoj ruci

2. Podrška kalibraciji robota

 • Automatska kalibracija poboljšava preciznost pozicioniranja pomoću automatskog ispravljanja koordinata Vision senzora - uključene su naredbe za kalibraciju robota i 2D Vision-a. Funkcija automatizira učenje postojeće kalibracije i omogućuje kalibraciju korištenjem robotskih programa.
 • Kalibracija koordinata predmeta obrade poboljšava prezicnost pozicioniranja pomoću automatskog ispravljanja koordinata robota i predmeta obrade sa Vision senzora. 2D Vision senzor je montiran na robotskoj ruci i daje naredbu za kalibraciju koordinata robota prema radnoj paleti i robotskom programu. To značajno olakšava rad robota koji su instalirani na kolicima ili AGV vozilima.
 • Kalibracija robota s obzirom na ostale robote koristi Vision senzore za automatsko prilagođavanje lokacije robota s obzirom na ostale robote i koordinate predmeta obrade. Ova funkcija poboljšava preciznost pozicioniranja za vrijeme rada po koordinatama.

3. Koordinirano upravljanje dodatnim osima

 • Funkcija integrira robot s obzirom na putujući predmet obrade za sastavljanje na određenu brzinu

Poštovani! Dana 7.3.2024 naša tvrtka promijenila je ime u RBT Technologies d.o.o. (prethodno INEA CR).