Podrška korisnicima

Registrirani korisnici

Preko formulara ispod registrirani korisnici mogu pristupiti sadržaju tehničke podrške za Mitsubishi Electric, OPC Router i KEPWARE OPC Server.

Neregistrirani korisnici

Ako još niste registrirani, svoj korisnički profil možete kreirati za pristup sadržaju tehničke podrške unosom podataka u obrazac ispod.

Pri registraciji se slažete sa Politikom privatnosti.

Intesis pretvornici komunikacijskih protokola u pametnim instalacijama

Intesis pretvarači komunikacijskih protokola namijenjeni su dvosmjernoj komunikaciji, upravljanju i praćenju svih parametara i funkcija u automatizaciji zgrada i pametnih kuća.


BACnet, KNX, Modbus, DALI, M-Bus, ASCII, LonWorks i drugi - Intesis pretvarači podržavaju sve navedene protokole.


KNX pretvarači

Za BACnet, DALI, M-Bus i ModBus, potpuna integracija dostupna je za svaki KNX projekt zahvaljujući standardiziranim DPT (Datapoint Types) tipovima podataka i Intesisovom iskustvu u KNX rješenjima. Intesis KNX pretvarači povezani su izravno na KNX TP-1 Bus i imaju istu konfiguraciju i radne karakteristike kao i bilo koji drugi uređaj KNX sustava.

Karakteristike:

 • Visoka fleksibilnost integracije koristeći KNX TP, RS485, Ethernet, DALI ili M-Bus    
 • Licence prilagođene prema broju podatkovnih točaka olakšavaju odabir pravog pretvarača

Modbus pretvarači

Spajanje BACnet, KNX, LonWorks, DALI i M-BUS uređaja na Modbus sustave za proširenje mogućnosti upravljanja zgradom. Intesis Modbus moduli mogu djelovati kao Modbus RTU uređaji, Modbus TCP uređaji ili oboje.

Modbus Server verzije – Modbus pretvarači pružaju funkciju poslužitelja za BMS/Modbus kontrolere putem Modbus TCP (putem Ethernet veze) i putem Modbus RTU (putem EIA485 ili EIA232 serijske veze).

Modbus Client verzije – Modbus pretvarač pruža klijentsku funkcionalnost za kontrolu uređaja Modbus TCP poslužitelja putem Etherneta i Modbus RTU uređaja putem serijskog ulaza. U takvim slučajevima moguće je upravljati Modbus uređajima s BACnet i KNX BMS kontrolerima.

Karakteristike: 

 • Visoka fleksibilnost integracije koristeći KNX TP, RS485, Ethernet, DALI ili M-Bus
 • Prilagođene licence prema broju podatkovnih točaka olakšavaju proces pronalaženja pravog pretvarača za vaš projekt
 • Napredne funkcionalnosti omogućuju poboljšanje interne i eksterne protokolarne komunikacije
 • Modbus predloške s najčešćim Modbus uređajima i generatorom predložaka za izradu vlastitih predložaka uređaja

BACnet pretvarači

Pretvarači za dvosmjerni nadzor i kontrolu sustava/opreme koji mogu komunicirati putem BACnet, DALI, KNX, LonWorks, M-Bus i Modbus protokola.

BACnet Server verzije – Intesis pretvarač nudi funkcionalnost Servera za BMS ili BACnet kontroler putem BACnet/IP (putem Ethernet ulaza) i putem BACnet MS/TP (putem serijskog ulaza).

BACnet Client verzije – Intesis konverter nudi Client funkcionalnost za kontrolu BACnet IP Server uređaja (preko Etherneta) i BACnet MSTP uređaja putem serijskog ulaza. Omogućena kontrola BACnet uređaja iz ASCII, KNX i Modbus BMS kontrolera.

Karakteristike:      

 • Iznimna fleksibilnost integracije kroz KNX TP, LonWorks, RS485, Ethernet, DALI i M-Bus sučelja
 • Prilagođene licence prema broju podatkovnih točaka olakšavaju odabir pravog sučelja
 • U skladu s BACnet revizijom 14, B-AAC profilom      
 • Podržava BI, BO, AI, AO, Virgin, BV, AV, MI, MO, MV, NC, raspored i kalendar BACnet objekte
 • Podržava zahtjeve za pretplatu (COV)
 • BTL certifikat

M-Bus pretvarači

Brojila električne energije, vode, energije ili plina mogu se jednostavno integrirati u sustave upravljanja zgradom (BACnet, KNX ili Modbus) pomoću Intesis M-Bus pretvarača. Intesis M-BUS djeluje kao pretvarač razine i kao glavni

uređaj u svom M-bus sučelju. Skenira, kontinuirano ili na zahtjev, M-Bus mjerače za dobivanje ažuriranih očitanja konfiguriranih točaka. Otkrivanje registara skeniranja M-Bus sabirnice i predložaka uređaja pojednostavljuje ili ubrzava proces konfiguracije.

Karakteristike:

 • Jednostavna integracija putem KNX TP, BACnet ili Modbus protokola
 • Automatsko dodjeljivanje jedinica i konverzija za M-BUS u BACnet i KNX pretvarače
 • Prilagođene licence prema broju M-BUS uređaja olakšavaju odabir pravog sučelja

DALI 2 pretvarači

Kontrola, nadzor i puštanje u rad DALI instalacija korištenjem DALI sučelja iz bilo kojeg BACnet, KNX ili Modbus sustava upravljanja.

Intesis DALI pretvarač djeluje kao glavni kontrolni uređaj za upravljanje aplikacijama u svom DALI sučelju. Napaja kanal, omogućuje interakciju i pokretanje DALI / DALI-2 drivera i senzora zauzetosti / svjetiljki kao ulaznih uređaja. Individualna kontrola do 64 ili 128 DALI adresa i/ili do 16 ili 32 DALI grupe, uključujući korištenje 16 scena.

Karakteristike:      

 • Jednostavna integracija putem KNX TP, BACnet ili Modbus protokola
 • Podrška za jednorazinske, grupne i emitirane DALI naredbe
 • Podrška za sustave hitne rasvjete koji imaju koristi od naprednih značajki kao što je automatska inspekcija rasvjetnih tijela (dio 202)
 • Podrška za senzore zauzetosti i rasvjetna tijela (kao ulazne uređaje) DALI-2, (dijelovi 103, 303 i 304)

ASCII pretvarači

Intesis ASCII pretvarači nude kontrolu i nadzor BACnet ili KNX uređaja iz bilo kojeg ASCII klijenta (BMS, PLC ili SCADA).

Intesis ASCII pretvarači mogu komunicirati putem IP i serijskih (RS232 ili RS485) sučelja. Oni nude veliku fleksibilnost za komunikaciju s bilo kojim ASCII sustavom zahvaljujući upotrebi prilagođenih skupova naredbi i prilagođenih skupova signala koji odgovaraju specifikacijama svakog sustava.

Intesis ASCII rješenja djeluju kao ASCII Server – čekaju sve upite i odgovore prema primljenoj poruci. Kad god interna podatkovna točka promijeni vrijednost, ASCII konverter šalje ASCII poruku koja obavještava o novoj vrijednosti.

Karakteristike:

 • Jednostavna integracija kroz KNX TP, RS485, Ethernet i serijske ulaze s BACnet i KNX protokolima
 • Prilagođene licence prema broju podatkovnih točaka olakšavaju odabir pravog sučelja

Poštovani! Dana 7.3.2024 naša tvrtka promijenila je ime u RBT Technologies d.o.o. (prethodno INEA CR).